HET SAMENSPEL TUSSEN THEORIE EN GEVOEL.

ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN EN OMARMEN

Introductie

Groei, veranderende omgevingsfactoren, maatschappelijke en politieke verschuivingen, ze hebben allemaal één overeenkomst namelijk:

Het brengt verandering in de organisatie teweeg.

Iedere verandering in de organisatie vergt dan ook weer iets van het leiderschap. Niet altijd is de huidige stijl van leiderschap de juiste om de veranderingen naar de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Maar ja, wat is dan ‘transformationeel- of participatief leiderschap’ en wat voor leiderschap laat ik nu zien? Maar vooral ook: “hoe kom ik dan naar dat ‘andere’leiderschap ,wat heb ik nog leren en hoe ga ik om met mijn eigen emotie en gevoel?

Het Leiderschap Ontwikkeling Traject van Coach & Coach biedt uitkomst. Dit is een traject waarbij uitsluitend gewerkt wordt met leidinggevenden van en binnen één organisatie. Kijkend naar de specifieke context van de onderneming wordt er gedurende een aantal maanden en gefaseerd aandacht gegeven aan (theoretische-) kennis, vaardigheden en competenties die het leiderschap leren ontdekken en ontwikkelen en die door de leider omarmt kunnen worden. Het is dus een maatwerk programma waarin vaste elementen de basis vormen. De afwisseling van leren en ontwikkelen buiten de organisatiecontext in combinatie met begeleiding in de werksituatie maakt het traject zinvol en pragmatisch.

Ontdekken

In de eerste fase van het LOT zal aandacht gegeven worden aan het ‘ontdekken’ van kennis en leiderschapselementen. Per deelnemer zal vastgesteld worden over welke kennis en vaardigheden de deelnemer al beschikt en wordt gekeken naar de individuele leer- en ontwikkel behoefte. In relatie tot de organisatorische doelen. Onderdelen die in deze fase naar voren komen zijn onder andere:

 • Kennis van leiderschapsvormen
 • Kennis van organisatieontwikkelingsfasen
 • Kennis van teamontwikkeling
 • Kennis over Missie, Visie en Strategie
 • Reflecteren en feedback

Daarnaast:

 • Het gezamenlijk vaststellen van de huidige fase van organisatieontwikkeling en de gewenste organisatieontwikkeling
 • Het vaststellen van de ‘eigen’ huidige- en gewenste leiderschapsstijl
 • Het (leren) vaststellen van de wens van de medewerkers
 • Het met elkaar vaststellen van individuele ontwikkelplannen

De fase start met een tweedaagse offside waarna er per deelnemer gedurende 3 maanden er totaal 8 dagen begeleiding op de werkvloer volgt en de fase eindigt met een halve dag evaluatie.

Ontwikkelen

In de tweede fase van het LOT zal aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties en het gebruik van hulpmiddelen (tools) die het veranderende leiderschap ondersteunen. Onderdelen die in deze fase naar voren komen zijn onder andere:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Prioriteren en delegeren
 • Beïnvloedingsmethodieken
 • Meervoudige perspectieven en de waarde van communicatie
 • Aandacht voor- en bespreken van de rol en invloed van Psychologische veiligheid
 • Betrekken van- en eigenaarschap creëren bij medewerkers

Daarnaast:

 • Ontwikkelen van een gezamenlijke vorm van coachen
 • Ontwikkelen van leerprocessen in organisaties
 • Ontwikkelen van ‘eigen’ metrics om voortgang te monitoren

Ook de Ontwikkel fase start met een tweedaagse offside en ook daarna is er per deelnemer gedurende 3 maanden begeleiding op de werkvloer. De begeleiding is echter niet meer volledigdoor coaches van coach & coach maar ook door ‘peers’ .Ook deze fase eindigt met een halve dag terugblik en evaluatie.

Omarmen

In de derde en laatste fase van het LOT zal aandacht gegeven worden aan de borging en continuous improvement van de ontwikkeling van het leiderschap. Aan de basis van deze periode staan de individuele wensen voor verdere ontwikkeling van de leiders en de team wens centraal. Aan de hand hiervan zal het programma voor deze periode ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Reflectie op de persoonlijke en teamontwikkeling middels een 3600 scan en een teamanalyse zijn vaste onderdelen in deze periode.

De ontwikkeling van de leiders zal vooral blijken uit de mate van zelf naar voren gebrachte vraagstukken of hulpvragen voor deze periode. Ook zullen de organisatiecoaches, na individuele gesprekken en bestudering van antwoorden op een vragenlijst, vanuit hun expertise aangeven hoe de ontwikkeling in leiderschap gezien wordt en waar verdere ruimte tot ontwikkeling gezien wordt.

Een offside van twee dagen zal ook hier de start zijn en er wordt afgesloten met één dag evaluatie, reflectie en doelstellingen voor verdere ontwikkeling. Deze dag heeft uiteraard ook een feestelijk tintje.

Resultaat

Wil je een stijl van leidinggeven ontwikkelen die:

 • Aansluit bij je eigen wensen en behoeften als persoon en leider;
 • Aansluit bij de wensen en behoeften van je medewerkers;
 • Aansluit bij de continue veranderende organisatie?

En..

Wil je een positieve bijdrage leveren aan:

 • Je persoonlijke- en professionele ontwikkeling;
 • De groei van medewerkers;
 • De continuïteit en groei van je onderneming?

Aarzel dan niet

Neem contact op met:

Anthony Sinke Martin Terlou
06-53412082 06-83637875