Vanuit onze filosofie “Make it Fit” faciliteert Coach & Coach leidinggevenden, door middel van onze zeer praktijkgerichte training Situationeel Leiderschap. Als het een organisatie lukt om medewerkers goed te faciliteren bij het realiseren van hun organisatiedoelen of -taken is dat tevens in het belang van het werkplezier van deze medewerkers.

De praktijk leert echter dat leidinggevenden vaak onbewust een totaal ander beeld hebben over wat ‘goed faciliteren’ is dan de medewerker(s) waarvoor ze het doen. Onbewust, omdat feedback binnen veel organisaties met name gericht is op inhoud en proces en veel minder op attitude (persoonlijke behoeftes van de medewerker).

Zelf reflecterend vermogen is een basisvoorwaarde om als leidinggevende effectief te kunnen zijn en behoeften van medewerkers echt te leren kennen. En de kern is, deze behoeften verschilt van mens tot mens en dus van medewerker tot medewerker.

Pas na het verkrijgen van inzicht, per medewerker, kan een leidinggevende ook echt werken aan het gericht inzetten van zijn of haar leiderschapsstijlen. Dit vergt een open houding en het lef om medewerkers om feedback te durven vragen.

In de training Situationeel Leiderschap leer je om de juiste leiderschapsstijl in te zetten bij het ontwikkelingsniveau per taak van de medewerker. Om dit uiteindelijk op juiste wijze te kunnen doen is het essentieel om een goede diagnose te stellen. De diagnose is gericht op het ontwikkelingsniveau van de medewerker per taak en bestaat uit competentie (kunnen) en betrokkenheid (willen). Dit vergt gedegen onderzoek (diagnose) van een manager die zijn of haar medewerkers echt wil leren kennen. Wij zeggen altijd ‘Beter twee keer meten en een keer zagen dan andersom’.

In de training Situationeel Leiderschap besteden we veel tijd en energie aan het ontwikkelen van deze diagnosevaardigheid. Het stellen van goede vragen en doorvragen, verbinden, luisteren, toetsen van aannames en het loslaten van beperkende overtuigingen vormen een belangrijk bestanddeel van deze  training.

Wanneer je als leider in staat bent om op basis van een goede diagnose tijdens je gesprek je leiderschapsstijl flexibel toe te passen dan ontstaat partnerschap om tot prestaties te komen. Dat is voor ons ‘Make it Fit’.

Na de training Situationeel Leiderschap ben je in staat om het beste uit je mensen te halen door het beste uit jezelf te halen. Je leert waar je eigen talenten en valkuilen liggen als leider. Je ervaart door oefening dat je meer uit de individuele kwaliteiten van  mensen haalt als je recht doet aan hun individuele behoeften.