Organisatiecoaches onderscheiden zich veelal van organisatie adviseurs doordat zij duurzame verandering in organisaties willen bewerkstelligen. Dit door middel van het mobiliseren van het leervermogen dat in alle organisaties aanwezig is.

Maatschappelijke verandering, herstructurering of reorganisaties maken het aanwezige potentieel vaak minder zichtbaar. Ook dragen  doorgevoerde maatregelen niet altijd even veel bij aan het benutten van het aanwezige potentieel.  De organisatiecoach gaat na een inventarisatieperiode, waarin gebruik wordt gemaakt van coach interventies op alle relevante organisatie niveaus en gebruik wordt gemaakt van relevante theoretische achtergronden, met de cliënt in gesprek om het voorliggende vraagstuk samen te beantwoorden. Aansluitend zal op een coachende en reflecterende wijze de denkrichting middels interventies in de organisatie vorm krijgen. Dit met de gedachte dat bijsturen van het plan, op basis van veranderende context of verkregen nieuwe feiten, mogelijk blijft om een optimaal resultaat te bereiken.

Een traject dat dus onmogelijk vooraf volledig te bepalen zal zijn maar wel met het maximale rendement in relatie tot de onderliggende vraag.

De optimale samenvoeging van organisatie advies en coaching.