Als het duidelijk is waar de organisatie zich naar ontwikkelt, is het de uitdaging dat het team hiernaar handelt. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk dat het team het ‘waarom’ van de ontwikkeling begrijpt en onderschrijft. Krijgt deze stap onvoldoende aandacht in de organisatie, dan wordt sturen vooral duwen door het management. Veel bedrijven herkennen deze patstelling na een fase van reorganisatie.

Als het management het ‘wat’ en ‘waarom’ van de organisatieontwikkeling kan uitleggen, heeft een team vaak ondersteuning nodig om de benodigde nieuwe vaardigheden of gedag te leren.

In onze aanpak van teamcoaching en -ontwikkeling hanteren we een aantal stappen die zowel het “willen” als “kunnen” faciliteren van de medewerkers van een team. In onze filosofie is dat de aanpak en volgorde van een succesvolle teamontwikkeling.