Lean management is een containerbegrip voor alles wat te maken heeft met ‘continu verbeteren’. Coach & Coach ziet Lean niet als een doel, maar gebruikt relevante lean tools om de doelen van een organisatie of team te helpen realiseren. Voordat wij bij een organisatie met Lean gaan werken, zullen wij altijd met het team / de teams een inventarisatie fase doormaken. Vanuit de doelen van de organisatie kijken we naar de benodigde en aanwezige kennis en vaardigheden. In overleg met de opdrachtgever stellen wij een plan op waarin de relevante Lean tool(s) worden voorgesteld en vooral ook ‘waarom’. Wij houden rekening met de (gelimiteerde) snelheid waarin een organisatie en team kan leren. Draagvlak bij medewerkers op de ontwikkeling van de organisatie of team is randvoorwaardelijk voor blijvend verbeteren. Voor ons is resultaat van Leanmanagement dat een organisatie eerst leert leren en vervolgens met eigen medewerkers blijft leren.