Het executive coachtraject

Met executive coaching richten wij ons met name op directeuren, topmanagers en zelfstandig ondernemers die graag adequaat  willen schakelen , meer verantwoordelijkheid kunnen dragen en behoefte hebben om persoonlijke en professionele groei door te maken.
Samen doorgronden wij de Coachvraag die zowel zakelijk als persoonlijk van aard kan zijn! In het Coachtraject waar men ondersteund wordt om in beweging te komen van de huidige situatie naar de gewenste situatie wordt er  inzicht verkregen  in belemmerende patronen, onderliggende drijfveren, effecten van gemaakte keuzes vanuit onbewuste systemen binnen henzelf, hun managementteam en/of hun organisatie(s) en inzicht in de mogelijkheden om hier effectief mee om te gaan. Dit vraagt een vorm van coaching waarbij executieves worden gezien in hun behoeften echter niet worden ontzien in wat ze werkelijk nodig hebben. Zij mogen dan ook verwachten dat ze directe feedback, confronterende spiegels en een doortastende wijze van begeleiding ontvangen.

Onze werkwijze

Een executive coachgesprek start met een intakegesprek op één van onze locaties, Ouderkerk aan den IJssel, Rotterdam of Utrecht, met één van onze executive coaches. In dit gesprek wordt er, naast kennismaken met elkaar, dieper ingegaan op de coachvraag en de uitkomst van het traject. Samen wordt er afgestemd of er voldoende vertrouwen is in een goede uitkomst. Er wordt door ons een Coachagenda opgemaakt waarbij wij het plan van aanpak beschrijven en voorleggen.

In principe is de coach die het intakegesprek voert ook degene die een eventueel traject begeleidt, echter mocht er een reden zijn om een andere collega in te zetten (bijvoorbeeld door een specifieke expertise) zal de coach dit adviseren.
Uitgangspunt in onze coaching is zelfsturing, wat betekent dat je handvatten krijgt aangereikt om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zodoende tot een concrete en heldere oplossing te komen voor dat wat er speelt. Onze coaches ondersteunen, prikkelen, confronteren, relativeren en ordenen op een authentieke en respectvolle manier.

Voor informatie of Coachaanvraag: